Skip to content

Open je ogen voor genderongelijkheid word deel van de oplossing, niet van het probleem

Onze missie is meer genderbewustzijn creëren en de ongelijke waarderingen wegwerken door het verspreiden van wetenschappelijk onderbouwde kennis.

Want zonder genderkeurslijven en stereotypen krijgen mensen meer keuzemogelijkheden en vrijheid.

We bouwen aan een positief imago van gendergelijkheid, tonen aan wat al verbeterd is en wat er nog meer te winnen valt voor man, vrouw en iedereen daartussen. Enkel al door meer kennis hierover, zou er al heel wat verbeteren op het vlak van de broodnodige PREVENTIE. Deze taak nemen wij graag op ons.

  • Wil jij je ook inzetten voor een eerlijkere wereld?
  • Wil jij een bewustere ouder of leerkracht zijn?
  • Wil jij een onbesproken imago voor je organisatie?
  • Wil jij in orde zijn met (inter-)nationale regelgeving en leerdoelstellingen rond gelijke kansen?
  • Wil jij met je bestuur of bedrijf betere resultaten neerzetten?
  • Wil jij voor je personeel, kiezers, leden of klanten een voorbeeldfunctie vervullen?

Dan kan je niet rond gender en diversiteit. Klik hier om onze vormingen, teambuildings of adviesmogelijkheden te leren kennen.

Wil je de gendermechanismen leren kennen
en deel worden van de oplossing?
 

Boek (binnenkort)

Een heuse handleiding over gender, diversiteit en de mechanismen van discriminatie, met handvaten voor verbetering.

Er is nog veel onwetendheid en vooral veel onwaarheid over wat het nu precies betekent om een man of een vrouw te zijn, of zelfs iets daar tussen in of daar buiten.

Vaak wordt gedacht dat dit uitsluitend door de natuur bepaald is. Dat klopt niet. Boven op het biologische geslacht, legt de maatschappij nog een extra laag, namelijk de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid, ons gender.

De impact is enorm.