Skip to content

Scholen, hogescholen & universiteiten

JONG GELEERD…

Het opbouwen van verwachtingspatronen rond gender en diversiteit begint vanaf de geboorte. Als we het probleem van bij de wortel willen aanpakken, dan moeten we ons richten op de kinderen en de jeugd. Of misschien nog belangrijker: op de toekomstige leerkrachten (train the trainers)

Elke leeftijdscategorie van scholieren en studenten loopt aan tegen andere gegenderde en diversiteitsissues dus kan het in elke graad interessant zijn om een vorming te geven, liever nog een terugkerende lessenreeks.

 

VOORBEELDFUNCTIE

Alle opleidingsinstituten hebben een voorbeeldfunctie als het gaat over het correct en gelijkwaardig behandelen van iedereen.

Scholen en universiteiten bij uitstek hebben de macht om de noodzakelijke verandering teweeg te brengen. Zij hoeven niet te wachten tot de politiek het hen oplegt.

 

PUBLIEKE OPINIE EN IMAGO

De meeste scholen hebben fairness en anti-discriminatie in hun deontologie opgenomen. In de praktijk loopt het vaak mis. Dit kan leiden tot imagoschade.  Of erger, tot persoonlijke of maatschappelijke schade , discriminatie,… Scholen op alle niveaus kunnen gendervorming gebruiken.

 

REGELGEVING

België hanteert quotawetgevingen. Bovendien legt de VN op dat alle organisaties zich inschrijven voor het halen van de SDG’s  (sustainable Development Goals) alsook het halen van de VN-Agenda 2030.

 

PERSONEEL VINDEN

Als op een krappe arbeidsmarkt een opleidingsinstituut het beste personeel wil binnenhalen, moet het iets te bieden hebben. Mannen en vrouwen zijn vragende partij naar een betere balans werk-gezin. Een gegenderde benadering kan hulp bieden.

 

TEAMBUILDING

Bij teambuildings kan gender of diversiteit een nuttig uitgangspunt zijn om een betere onderlinge verstandhouding te creëren. Gender is een thema waar -zelfs op een ludieke manier- iedereen aansluiting bij vindt.

VORMING OP MAAT, DOORLICHTING,  CONSULT

Vertegenwoordig jij een kleuter-, lagere, middelbare of hogeschool, een universiteit of een ander vormingsinstituut?

Wil jij mee de kiem leggen voor een noodzakelijke maatschappelijke shift in de manier van denken over gender en diversiteit voor je leerlingen, studenten, je personeel, de opvoeders (zowel ouders als leerkrachten), dan ben je aan het goede adres.

Wil jij je instituut graag eens laten doorlichten en screenen op gendergelijkheid?

Of heb jij een specifieke vraag waarover jij een consult wilt?

Misschien wil jij een vorming op maat voorzien voor jouw leerlingen, studenten, lerarenkorps, personeel of kader en mij als spreker uitnodigen? Goed idee. 

Vul de contactpagina in, formuleer je vraag. Vermeld voor welk publiek je de vorming organiseert en ik doe je zo snel mogelijk een voorstel. 

Mockup 5