Skip to content

Over ons

Mijn naam is Ann De Cnodder, een forty-something mama van één dochter en zaakvoerder van gendervorming.be. Van kindsbeen af word ik gedreven door het grote verlangen naar rechtvaardigheid. Louter het feit dat ik een meisje ben (vrouw ondertussen 😉 ) bracht mij soms in een onrechtvaardige positie en dat maakte mij opstandig. Mijn leven lang was ik getuige en voelde ook zelf het onbehagen en de hinder door de ongelijke waardering die er bestaat, simpel door het feit of je man of vrouw bent.

De drogredenen die ik erover hoorde, als zou dat nu eenmaal de natuur zijn, riepen weerstand op in iedere vezel van mijn lijf. Ik wilde niets liever dan dit onrechtvaardige systeem ontmaskeren. Ik heb dit geprobeerd via diverse kanalen, onder andere de politieke weg, maar het was voor mij niet voldoende.

 
 

Om die reden ben ik uit idealisme in mijn veertiger jaren nog begonnen aan de opleiding Master of Arts in Gender en Diversiteit, een opleiding die in België̈ pas opgestart is in 2014. (eindelijk!) Wat ik daar leerde, was fantastisch en bevestigde wetenschappelijk wat ik intuïtief zo lang gevoeld had, namelijk dat de gegenderde verwachtingen voor een belangrijk deel een ouderwetse wens zijn van de maatschappij. Het schaadt niet alleen vrouwen, maar ook mannen.

Mijn motivatie was zo groot dat ik slaagde met een grote onderscheiding (2018). Ik ben nu gewapend om op een wetenschappelijk onderbouwde, geëngageerde en verantwoordelijke wijze om te gaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie.

Ik zie het als mijn missie om deze onwetendheid, foutieve aannames, vooroordelen en stereotypen over gender te ontmaskeren en de wetenschappelijke kennis hierover te verspreiden, zodat meer mensen zich ten volle kunnen ontplooien volgens hun eigen talenten, los van beperkende verwachtingen.

Ik schrijf momenteel aan een actueel handboek hierover en ga met deze kennis de baan op om vormingen te geven.

Ann De Cnodder-16

Ik ijver voor sensibilisering, bewustzijnsverhoging, activering en deskundigheidsbevordering als het gaat over de impact van gender en het bestaan van structurele ongelijkheid. Voorkomen is beter dan genezen.

Ik wil een positief imago geven aan gendergelijkheid.

Dit zal drempels neerhalen en steeds meer mensen in staat stellen om hun volle potentieel te ontwikkelen en vrije keuzes te maken, vrij van discriminatie of geweld.