Skip to content

Overheden en administraties

PUBLIEKE OPINIE EN IMAGO

De meeste overheden hebben fairness en anti-discriminatie in hun deontologie opgenomen. In de praktijk loopt het vaak mis. Dit kan leiden tot imagoschade. Overheden kunnen gender- en diversiteitsvorming gebruiken.


REGELGEVING

België hanteert quotawetgevingen. Bovendien legt de VN op dat overheden zich inschrijven voor het halen van de SDG’s (sustainable Development Goals) alsook het halen van de VN-Agenda 2030.


PERSONEEL VINDEN

Als op een krappe arbeidsmarkt een overheid of administratie het beste personeel wil binnenhalen, moet het iets te bieden hebben. Mannen en vrouwen zijn vragende partij naar een betere balans werk-gezin. Een gegenderde benadering kan hulp bieden.


TEAMBUILDING

Bij teambuildings kan gender een nuttig uitgangspunt zijn om een betere onderlinge verstandhouding te creëren. Gender is een thema waar -zelfs op een ludieke manier- iedereen aansluiting bij vindt.


VORMING OP MAAT, DOORLICHTING, CONSULT

Vertegenwoordig jij een bestuur, kabinet, intercommunale, politiezone, provincie, administratie, politieke partij, vakbond of administratie? Dan heb je een voorbeeldfunctie en haal je al wel eens de pers… Dus is het ongetwijfeld zinvol om na te gaan of jullie genderproof zijn.

Wil jij je bestuur of administratie graag eens laten doorlichten en screenen op gendergelijkheid?

Of heb jij een specifieke vraag waarover jij een consult wilt?

Misschien wil jij een vorming op maat voorzien voor jouw mandatarissen, personeel of kader en mij als spreker uitnodigen? Goed idee.  

Vul de contactpagina in, formuleer je vraag. Vermeld desgevallend voor welk publiek je de vorming organiseert en ik doe je zo snel mogelijk een voorstel.