Skip to content

Organisaties, middenveld & verenigingen

VOORBEELDFUNCTIE

Verenigingen hebben een voorbeeldfunctie als het gaat over het correct en gelijkwaardig behandelen van iedereen.

Elke zichzelf respecterende organisatie bekommert zich om het welzijn van de leden en  wil hen beschermen tegen ongewenst gedrag of discriminatie, in het bijzonder wanneer het om kinderen of jeugd gaat. Voorkomen is véél beter dan genezen, want sommige schade geneest nooit.


PUBLIEKE OPINIE EN IMAGO

Quasi alle verenigingen en clubs (cultuur, sport, ontspanning,…) hebben fairness en anti-discriminatie in hun deontologie opgenomen. In de praktijk loopt het wel eens mis. De organisatie heeft dan te kampen met gegenderde of diversiteits-issues en soms zelfs met grensoverschrijdend gedrag (#metoo, #blm). Dit kan leiden tot imagoschade.  Of erger, tot persoonlijke of maatschappelijke schade , discriminatie, seksisme, racisme…

Organisaties, het middenveld en verenigingen op alle niveaus kunnen gender- en diversiteitsvorming gebruiken, liever nog een terugkerende lessenreeks, en zouden best maximaal inzetten op preventie. Hun leden en vaak ook de ouders verwachten niets minder.


LEDEN, COACHES EN BESTUURSLEDEN AANTREKKEN

Verenigingen hebben het vandaag niet makkelijk; het vinden van nieuwe leden, trainers of mensen die mee in het bestuur willen stappen is vaak een lastige taak.  Wie in deze krappe markt toch succesvol wil zijn,  moet iets te bieden hebben. Mannen en vrouwen zijn vragende partij naar een betere balans werk-gezin-ontspanning. Ze willen een fijn clubleven. Een gegenderde en diversiteits-benadering kan hulp bieden.


TEAMBUILDING

Bij teambuilding kan gender en diversiteit een nuttig uitgangspunt zijn om een betere onderlinge verstandhouding te creëren. Gender is een thema waar -zelfs op een ludieke manier- iedereen aansluiting bij vindt.

VORMING OP MAAT, DOORLICHTING,  CONSULT

Vertegenwoordig jij een club, een vereniging, een organisatie?

Wil jij je organisatie graag eens laten doorlichten en screenen op gendergelijkheid?

Of heb jij een specifieke vraag waarover jij een consult wilt?

Wil jij mee de kiem leggen voor een noodzakelijke maatschappelijke shift in de manier van denken over gender en diversiteit voor je leden en hun ouders, je coaches, je personeel of je bestuur? Misschien wil jij een vorming op maat voorzien of mij als spreker uitnodigen? Dan ben je aan het goede adres.

Vul de contactpagina in, formuleer je vraag. Vermeld desgevallend voor welk publiek je de vorming organiseert en ik doe je zo snel mogelijk een voorstel.