Skip to content

Bedrijven

PUBLIEKE OPINIE EN IMAGO

Bedrijven liggen misschien nog niet helemaal wakker van gender of diversiteit. Misschien kost het hen nog niet zo veel, vandaag. Maar dat blijft niet duren. Hun personeel en hun klanten vragen naar meer gendergelijkheid en diversificatie van de arbeidsvloer,  personeelskader en de raden van bestuur.

 

REGELGEVING

België hanteert quotawetgevingen. Bovendien heeft de VN de ambitie dat bedrijven zich inschrijven voor het halen van de SDG’s (Sustainable Development Goals) alsook het halen van de Agenda 2030.

 

PERSONEEL VINDEN

Als op een krappe arbeidsmarkt een bedrijf het beste personeel wil binnenhalen, moet het iets te bieden hebben. Mannen en vrouwen zijn vragende partij naar een betere balans werk-gezin. Een gegenderde benadering kan hulp bieden.

 

TEAMBUILDING

Bij teambuildings kan gender een nuttig uitgangspunt zijn om een betere onderlinge verstandhouding te creëren. Gender is een thema waar -zelfs op een ludieke manier- iedereen aansluiting bij vindt.

VORMING OP MAAT, DOORLICHTING,  CONSULT

Wil jij je bedrijf graag eens laten doorlichten en screenen op gendergelijkheid?

Of heb jij een specifieke vraag waarover jij een consult wilt?

Misschien wil jij een vorming of teambuilding op maat voorzien voor jouw personeel, je managers, je HR-afdeling, je leidinggevenden of raad van bestuur en mij als spreker uitnodigen? Goed idee. 

Vul de contactpagina in, formuleer je vraag. Vermeld desgevallend voor welk publiek je de vorming organiseert en ik doe je zo snel mogelijk een voorstel.