Skip to content

Genderkeurslijven

Het zijn stereotypen en clichés die we ons allemaal eigen gemaakt hebben. Het deelt de mensen op in ongelijke groepen en veroorzaakt discriminatie, simpelweg omdat je geboren bent als jongetje, meisje of iets tussen beiden. Dit aankaarten, is voor velen enigszins onbehaaglijk of wordt vaak weggelachen.

Deze ongelijkheid en de gevolgen ervan worden al te vaak toegeschreven aan de natuur en dus als onveranderlijk bestempeld, iets wat je te aanvaarden hebt.  De impact op individuele levens is enorm. Het veroorzaakt onnodig en vermijdbaar leed en beknot je vrijheid. Een greep uit het trieste aanbod:

  • niet au sérieux worden genomen
  • onderschat worden
  • je ware emoties niet mogen tonen
  • kansen ontzegd worden
  • vernederd of bespot worden
  • bedreigd worden
  • geweld aangedaan worden…
In de cijfers is het zichtbaar dat vrouwen er zwaarder door getroffen worden, maar ook mannen of mensen die niet passen in het binaire kader worden beperkt in hun opties of ronduit gediscrimineerd. Wie wel aan de normen voldoet, geniet -onbewust- van privileges.

Gender is een oneerlijk ordeningsprincipe en een onderdrukkingsmechanisme omdat aan elk gender, naargelang de context, een verschillende waarde toegekend wordt.

Dat is historisch zo gegroeid en vandaag zeker nog niet uitgewist, ondanks alle vooruitgang die er al geboekt is. In de huidige tijdsgeest wordt deze ongelijke waardering niet meer gepikt en zelfs aangeklaagd. Maar vergis je niet. Er gaan ook conservatieve tegenstemmen op. Gender is voortdurend in evolutie, met golven van vooruitgang en setback. Het werk is nooit af.

Ondanks het feit dat iedereen betrokken partij is, is de meerderheid van de mensen zich maar weinig van bewust van deze gendermechanismen omdat het volledig ingebakken zit in ons systeem. Het is voor velen een blinde vlek. Het is even onbewust aanwezig als onze ademhaling. Dit leidt tot veel verloren talent en gemiste kansen. Kennis is macht. Leer de gendermechanismen kennen en word zo deel van de oplossing. 

Wil je de gendermechanismen leren kennen
en deel worden van de oplossing?
 

Boek (binnenkort)
 

Een heuse handleiding over gender, diversiteit en de mechanismen van discriminatie, met handvaten voor verbetering.

Lezing of vorming op maat
 

Ik kom ze graag persoonlijk geven.

Workshop of vorming
 

Neem deel aan een workshop of een vorming.

Stuur een bericht
 

Stuur me een bericht over wie je bent en wat je precies nodig hebt.