Skip to content

Individuele vorming

Misschien heb jij puur persoonlijk een motivatie of interesse om meer te weten over gender en diversiteit. Je bent een ouder die je kind minder genderstereotiep wil opvoeden? Of je bent slachtoffer geworden van een vorm van seksisme of racisme? Of je bent een vrijwilliger die discriminatie ziet rondom jou en je wil niet langer lijdzaam toekijken? Of je bent simpelweg maatschappelijk betrokken? Ik herken dat sterk en dank je daarvoor. We hebben meer mensen als jij nodig.

Misschien wil jij initiatief nemen en een vorming, lezing , themadag,  webinar, lessenreeks of workshop inrichten met mij als spreker of gastdocent? Goed idee.

Mockup 6

Vul de contactpagina in, formuleer je vraag. Vermeld desgevallend voor welk publiek je de vorming organiseert en ik doe je zo snel mogelijk een voorstel.

Op regelmatige tijdstippen neem ik ook zelf initiatief om een gendervorming te geven. Je kan hier het aanbod bekijken en je inschrijven.