Skip to content

Studiedag: De dag van de diversiteit in het basisonderwijs

Diversiteit is een vlag die vele ladingen dekt. Tijdens de themadag ‘Diversiteit. Veel verschillen, één geheel’ op donderdag 23 september 2021 richten we ons op drie grote pijlers:

  • Taalvaardigheid: je ontdekt hoe je goed onderwijs geeft aan anderstalige(n) nieuwkomers, wat de troeven zijn van meertaligheid voor krachtig onderwijs, hoe je inzet op sterk leesonderwijs bij NT2- leerlingen, …
  • Partnerschap met ouders: je komt te weten hoe je digitaal kan communiceren met ouders, hoe je met hen samen aan schoolsucces werkt, wat de troeven van een ‘warm onthaal’ zijn, …
  • Sociaal-cultureel bewustzijn: je krijgt antwoorden op de vraag hoe je met genderstereotypen of racisme omgaat, hoe je de cirkel van kansarmoede doorbreekt, hoe je actief burgerschap bij jouw leerlingen stimuleert, …

Details

Datum: 23/09/2021
Tijdstip: 9u
Georganiseerd door: CNO aan de Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

Inschrijven