Inclusief HR: naar een genderbewuste werkomgeving.

Seksisme op de werkvloer? Het wordt niet meer gepikt.

De opvattingen en inzichten over gender veranderen aan een hoog tempo. De doofpotten worden geopend.
Is uw bedrijf mee met de tijd? Zijn jullie voldoende mee geëvolueerd? Vinden uw werknemers, klanten, leveranciers of partners uw bedrijfscultuur prettig en veilig? Is uw bedrijfsimago onberispelijk?

Tot voor kort voelde John De Mol zich waarschijnlijk zeker van zijn stuk, net als de redactie van Sporza. Tot een incident het tegendeel bewees.Dit valt te voorkomen door de verhoging van het genderbewustzijn. Deze opleiding biedt u daarvoor stevige handvaten.

Er is weinig praktisch aanbod als het aankomt op gender-evenwaadigheid en concrete tools tegen grensoverschrijdend gedrag.

Bij de zeldzame opleidingen zie er zijn, ligt de focus op remediëring. In deze opleiding zetten we ook in op preventie. We gaan aan de slag met praktische tips en toepassingen die je meteen kan inzetten in je onderneming. Na deze opleiding ben je als bedrijf of als HR-verantwoordelijke extra gewapend om incidenten te voorkomen.

Genderwijsheid: bewust genderstereotypen doorbreken in het secundair onderwijs

Of jouw leerlingen graag naar je klas/school komen en welke kansen ze daar al dan niet grijpen, heeft meer te maken met gender en diversiteit dan je zou denken. Het zijn allebei thema ’s die veelvuldig in de actualiteit komen, denk aan #metoo, #transgender of #blacklivesmatter. Scholen krijgen er voortdurend mee te maken en willen er wel mee aan de slag, maar het ontbreekt hen soms aan expertise en vooral aan praktische tools. Daar komt nu verandering in. Je krijgt concrete oefeningen en tips die je onmiddellijk laagdrempelig kunt inzetten.We geven theorie, maar ook oefeningen, een experiment en casusbesprekingen.

Gifted girls: Gender & Status

Cijfers tonen aan dat meisjes vaker dan jongens een hoger diploma halen. Toch verzilveren zij dat niet op de werkvloer. In deze webinar leggen we uit waarom en hoe we het kunnen aanpakken.

Studiedag: De dag van de diversiteit in het basisonderwijs

Diversiteit is een vlag die vele ladingen dekt. Tijdens de themadag ‘Diversiteit. Veel verschillen, één geheel’ op donderdag 23 september 2021 richten we ons op drie grote pijlers:

  • Taalvaardigheid: je ontdekt hoe je goed onderwijs geeft aan anderstalige(n) nieuwkomers, wat de troeven zijn van meertaligheid voor krachtig onderwijs, hoe je inzet op sterk leesonderwijs bij NT2- leerlingen, …
  • Partnerschap met ouders: je komt te weten hoe je digitaal kan communiceren met ouders, hoe je met hen samen aan schoolsucces werkt, wat de troeven van een ‘warm onthaal’ zijn, …
  • Sociaal-cultureel bewustzijn: je krijgt antwoorden op de vraag hoe je met genderstereotypen of racisme omgaat, hoe je de cirkel van kansarmoede doorbreekt, hoe je actief burgerschap bij jouw leerlingen stimuleert, …